Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

-Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego fajnebukiety.pl.
-Administratorem portalu jest firma fajnebukiety.pl.
-Użytkownikami portalu mogą być osoby fizyczne i prawne korzystające z jego usług.
-Korzystanie z portalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 2. Rejestracja i konto użytkownika

-Rejestracja na portalu jest dobrowolna i bezpłatna.
-Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności danych dostępowych do swojego konta.
-Użytkownik zobowiązuje się do nieprzekazywania swojego konta innym osobom.
-Portal zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika bez podania przyczyny.

§ 3. Zasady korzystania

-Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z portalu zgodnie z obowiązującym prawem i normami moralnymi.
-Zakazane jest publikowanie treści niezgodnych z prawem, obraźliwych lub naruszających prawa autorskie.
-Portal zastrzega sobie prawo do moderacji treści publikowanych przez użytkowników.

§ 4. Odpowiedzialność

-Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników.
-Użytkownik odpowiada za treści, które zamieszcza na portalu.

§ 5. Ochrona danych osobowych

-Portal gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
-Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
-Portal nie udostępnia danych osobowych użytkowników osobom trzecim bez ich zgody.

§ 6. Postanowienia końcowe

-Portal zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
-Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach w regulaminie.
-W przypadku naruszenia regulaminu, portal zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do konta użytkownika.
-Wszelkie spory wynikłe z korzystania z portalu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby administratora portalu.
-Niniejszy regulamin obowiązuje od daty opublikowania na portalu.

© Copyright 2025 Mobirise. All Rights Reserved.